topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Маала на левата страна од Вардар
Arrow Bullet
Маала на десната страна од Вардар
Пајко (Ибни Пајко) Чаир
Еврејско (Чивутана) Карадаг
Топхана (Тапаана) Крњево
   
   
       
       
           

Крњево

  Крњево маало било познато по  старата воена болница “Полумесечина”. На крајот од Болницата се наоѓала Кумановската трошарина каде што била и Стара нова бања. Во Стара нова бања се бањале девојките и момчињата пред армасување. Таа била маалска бања, каде што мажите се бањале во вторник, а жените во сабота. Во останатите денови од неделата, жителите на ова маало се бањале дома во корито.

Друго обележје на ова маало била познатата Саат кула [3] .

Маалото Крњево е познато и по многумина занаетчии родени во ова маало: Борислав Стоилковски- Раштавец, автолимар, Киро Стојановски, брат на народниот херој Коце Стојановски-Металец и Славе Атанасовски,  работник и др.

Во маалото имало бавчи за тутун, афион, арпаџик, житарици, најубави овошки, градини за ран зеленчук, леи под стакло од каде што се снабдувале скопските пазари.

Во маалото Крњево имало најмногу кафеани, како “Врњци”, “Жарла”, “Гавро”, “Алки”, “Светозар” (бордел со кукли - лесни жени)  каде што се организирале  игранки за млади луѓе. Тука свирел Александар Сариевски, “Саријата”, прочуен пејач на македонски народни песни. На двата брега на р. Вардар се наоѓале плажи, кои крњевчани ги делеле со  маџирмаалците. Не помалку е интересна и подолу наведената карактеристика и за маалото  Крњево и за р. Вардар:”... во нескротливиот и чист како солза Вардар, од чии води Севдо - Страхил, последниот член на злогласните предвоени “Црни браќа”, ги вадел најголемите бојници, кленови, мрени... па и по некој заскитан сом. “ [4]

 

Во 1921 год. Панко Димитров, во скопското маало Крњево изградил семејна куќа. Жената на Панко, Петкана била родум од село Кожле-Велешко и потекнувала од учено семејство ( нејзините двајца браќа биле попски послужители).

Куќата била гордост на маалото, имала два ката, а на покривот стоеле две ангелчиња и ловец со елен, изработени од мермер, каде што била втисната годината на изградба на куќата.

Кога биле поставени темелите на куќата, Панко во визбата поставил огромно буре за вино, кое собирало 2000 литри. Мебелот во куќата бил дрвен со богата резба, имало клавир со два свеќници, масичка со мермерни плочи и огледало над неа, канабе со фотелји и трпезариска маса.

Во куќата немало кујна и бања, тие биле во дворот, во кујната имало  шпорет на дрва, а до кујната била и сушалната за алишта.

Кога децата се омажиле, во дворот на куќата била изградена уште една куќа  наменета за двата сина.

 Другите двајца браќа изградиле куќа на главната улица (Краљ Петар) до хотелот “Москва” што подоцна бил урнат. Куќата била на два ката, по еден за двајцата браќа, а во приземјето имало дуќани за железарии, шипки, цевки и се што е потребно за градење. Куќите кои ги изградиле биле убави, со убав мебел, а тие имале доволно материјални средства за лагоден живот. Посебно убава била трпезаријата на братот Ѓорѓи, на чија комода во длабока резба бил  изрезбан ликот на Свети Ѓорѓија како ја убива ламјата. [5]


 

[3] Taa se izdigala severno od Muratovata xamija, vo najziniot dvor. Vo eden pi{an dokument - povelba na kralot Milutin stoi deka vo Dolniot grad se barala lokacija za crkvata  Sv. \or|i Gorgos - Skoroposti`ni, koja vo minatoto (11 vek) dominirla vo ovoj  del od toga{noto predgradie. Sega{nata gradba verojatno e na temelite od nekoja  srednovekovna odbranbena kula. Vo 1904 godina drvenata konstrukcija na  Saat kulata bila zameneta so tuli. Dene{nata forma  ja dobila kon krajot  na 19 vek. Zemjotresot vo  1963 godina dosta go o{tetil ovoj objekt, no so  rekonstrukcija i konzervacija mu e vraten nekoga{niot izgled.

[4] Teodor Stefanov, Starite skopski maala: Krwevo, "Ne bevme crni lu|e", "Ve~er" od 16 i 17 april 1994 , 12-13.

[5] Marija Dimitrova,se}avawa,  terenski istra`uvawa vo 1995 god.