topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Хуманитарни друштва
Заштита на сиромашните деца
Детски игралишта
Детско одморалиште на Водно
  Детски домови во градот
  Дом за стари
  Борба против алкохолизмот
   

Детско одморалиште на Водно

Детското одморалиште на Горно Водно било изградено во 1932 год. и се состоело од еден павилјон за спиење, трпезарија, кујна и споредни простории. Овој павилјон можел да прими 35-45 лица.

Во 1939 год. бил дограден уште еден павилјон. Опоравувалиштето во почетокот работело само три месеци, но поради траењето на школската година, почнало да работи по два месеци, во јули и август. [1]

Месниот училишен одбор на скопската општина управувал со одморалиштето и воспоставил правила на работа. Според правилата, децата требале да престојуваат 30 дена, одморот да биде разместен во три смени, а возраста на децата од 6 до 12 години.  Децата кои летувале требало да бидат од забавиштата и основните училишта, првенствено деца на кои им било потребно опоравување, а нивниот  престој се наплатувал.

Децата организирано се пренесувале во одморалиштето, добивале исхрана, лекарска нега, имале  воспитувачи, а децата со себе носеле облека и чевли. [2]

Исхраната на децата се состоела од пет оброци, составени од здрави и свежи продукти, приготвени со зејтин. Продуктите биле набавувани од градот, а млекото од блиските села. Децата го минувале времето во организирана работа во текот на денот, а имале и слободни активности. На игралиштето имало справи за вежбање, рингишпил, лулашки, мрежа за одбојка, а денот почнувал со утринска гимнастика. Децата повремено се миеле под тушеви, со млака вода, или во базен за пливање, а пред спиење ги миеле нозете. [3]

Учениците кои летувале во одморалиштето биле од училиштата во градот, од различна вера и класа. Машките спиеле во собите на кат и во приземјето, а женските деца на катот. [4]

Детското опоравувалиште на Горно Водно ја славело славата Преображение на 19 август. На славата имало многу гости, излетници, се сечел колач, а била подготвувана и пригодна програма  со рецитирање, соло и хорско пеење и гимнастички вежби. [5]

Во 1933 год. на денот на славата било формирано и планинарското друштво “Водно”. [6]


[1] Ћачко опоравилиште на Горњем Водну, Скопски Гласник бр. 639, 1939, 2.

[2] Ћачко опоравилиште, Скопски Гласник бр. 260, 1933, 3.

[3] Рад ђачког опоравилишта основних школа, Скопски Гласник бр. 442, 1936 , 7.

[4] Ћачко опоравилиште на Водну у 1935 год., Скопски Гласник бр. 406, 1935 год.

[5] Ћачко опоравилиште на Горњем Водну, Скопски Гласник бр. 639, 1939, 2.

[6] Слава Ћачког опоравилишта скопских основних школа, Скопски Гласник бр. 271, 1933 , 2.