topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Аптеки
Дрогерии
Хигиенската и здравствената култура на населението
Школска хигиена
  Школски санитарно-хигиенски услови
  Црвен крст
  Превентивна медицина
   

Хигиенската и здравствената култура на населението

За подобрување на хигиенско - здравствената култура на населението во Скопје, многу важна улога имале дневните весници. Преку нив населението се информирало за одредени работи.

Во дневните весници се појавувале огласи, реклами, забелешки, покани или совети од стручни лица или фирми. Преку нив на граѓаните им се обрнувало внимание за одреден  напиток, лек и слично. [1] Особено важни биле соопштенијата во врска со вакцинирањето на децата против големи сипаници, со информации кога и каде ќе се изврши вакцинирањето. Вакцинирањето било бесплатно, а за сите промени населението навремено се информирало. Судот на Општината на град Скопје издавал соопштенија од типот  дека вакцинирањето е продолжено до определен рок, а дека потоа ќе биде извршена контрола по куќите. Родителите чиишто деца не биле вакцинирани, биле казнувани (од канцеларијата на Општинскиот суд на градот Скопје, 11 јуни 1929г.). Вакцинирањето го вршеле и приватните лекари од кои  Судот барал да поднесат извештај ( бр.232 од 4.06.1929г.). [2] Голем дел од мочуришните околни места биле изворишта на маларични комарци коишто биле причинители на маларична треска со високи температури, треска и слично. “Таму каде што има комарци и мочуришта, на секој човек му се заканува опасност од маларија”- известувале весниците. Во врска со тоа се рекламирал и еден извонреден лек “киноплазмот”. Тој помагал луѓето да се заштитат од оваа болест, бидејќи таблетите биле со големо ефективно дејство, а биле многу евтини, со сина боја за возрасни и црвена боја за деца. [3]

За некои многу опасни болести весниците давале информации, известувања, репортажи и слично. Се  вршеле прегледи на населението за утврдување на болести низ цела  Вардарска Бановина.  Меѓу таквите болести посебно место заземала туберкулозата . [4]

 

21.19. Група општински лекари, МГС инв. бр. 2907

 

21.20. Чекална во антитуберколозниот диспанзер, МГС вл.бр. 5153

 Скопските артисти во 1931 год. биле ангажирани  за снимање на филм. Содржината на снимениот филм била дидактичка, со пропаганден карактер, без уметнички претензии. Содржината  се однесувала на  борбата против туберколозата и мерките што ги преземал Хигиенскиот завод. Сценариото било на др. Малојчиќ од Хигиенскиот завод, снимател бил     Мијушковиќ, а главните улоги ги толкувале Мери  Подхраска и Милорад Величковиќ.  [5]


 

[1] Прелазно доба девојке је између 12 и 17 година и сл....,”Скопски Гласник” бр.271 ,1933 год.

[2] “Скопски Гласник” од 11.06.1929, 4.

[3] “Скопски Гласник” бр.226 од 16.05.1932, 4.

[4] О туберкулози у Скопљу,”Скопски Гласник” бр.382, 1935, 3 .

[5] Скопски глумци на филму, Скопски Гласник бр.143, 1931 , 4.