topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
Стар парк Ислахана (Ислаане)
Нов парк Идадија
Паркот на реката Серава
Паркот кај хотелот “Балкан”
  Стариот парк на улица “Караѓорѓева”
  Чаирски парк
  Скверови
  Цвеќето во градот
   

Цвеќето во градот

Скопје отсекогаш бил град на цвеќето. Во сите скопски дворови се саделе цвеќиња. Ако немале двор, цвеќиња одгледувале во саксии наредени на прозорците, на скалите. Веќе споменавме дека во градските скверови, паркови и улици имало големи диви и питоми рози. Розата била почитувана и одгледувана. Потекнува од источните земји, а во приказните е симбол на убавината. Старите скопјани розите ги набавувале во розарниците на Саад - Един, шеих Текија Руфаји, Емин Јашара. Посебно убави биле затворените ѓулистани, каде што розите цветале   над високите ѕидови.

Скопјани многу ги сакале цвеќињата, па затоа во Скопје имало голем број на продавачи на полско и сезонско цвеќе. [1]

Во бавчите и дворовите се одгледувале и многу други цвеќиња меѓу кои босилек, лаванда, сардели, невен, астир, хризантеми, петунии, лалиња, гладиоли, каранфили и сл.

 

24.1. Во уредениот двор на семејството Шкаперда се одгледувале и олеандри, МГС инв. бр. 4654

 

24.2. Во дворот на семејството Димитрови  во Маџар маало, МГС инв. бр. 4448

 

24.3. Дел од фамилијата Рибареви пред влезот на куќата, МГС инв. бр. 4664

 

24.4.  Дел од фамилијата Рибареви во дворот, МГС инв. бр. 4664

 

24.5. Петрови во својот двор, пред мала фонтана со цвеќиња во саксии, МГС инв. бр. 4682

 

Семејството Божиновски во вилата на Водно, “Вила Лела”, имале голем двор со лозје и многу овошки. Предниот двор бил засаден со многу цвеќиња - перуники, “шебој” рози во рондели и др. Поради многуте рози, Вукосава Божиновска ги давала на жени да ги продаваат по скопските кафеани, а тие за тоа í плаќале по 25 динари. [2]


 

[1] Исто,21.

[2] Елена Божиновска, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.