topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

 Етнолошко друштво

Етнолошкото друштво во Скопје било формирано во 1939 год. на основачкото собрание на етнолошкиот семинар. За претседател на друштвото бил избран Миленко С. Филиповиќ, а членови на друштвото биле д-р Душан Недељковиќ, д-р Војислав С. Радовановиќ, д-р Атанасије Урошевиќ и други членови -  професори, лекари, хемичари.

Во Скопје, во 1930 год. бил одржан конгрес на словенски етнографи и географи. Овој конгрес за градот претставувал вистинска културна манифестација. Во чест на конгресот, во Офицерскиот дом бил одржан свечен банкет, а иницијатор на конгресот бил Јован Цвииќ кој бил и иницијатор за отворање на Филозофскиот факултет во Скопје. [1]

Во 1933 год. во Скопје гостувале 65 конгресисти, поети, есеисти, новелисти кои по завршувањето на конгресот на Пен-клубот во Дубровник, допатувале во Скопје. Меѓу посетителите биле и Толер, Жил Ромен и др.  Ова гостување за градот значело поврзување со светски познати литерати. [2]


 

[1] Конгрес Словенских географа и етнографа у Скопљу, “Скопски Гласник”, бр.67, 1930, 2.

[2] Книжевници света у Скопљу, “Ск.Гласник”, бр.261, 1933 , 2.