topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Divider
Arrow Bullet Arrow Bullet Arrow Bullet
Divider Divider Divider
Dot Bullet
Покуќнина од дрво
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Покуќнина од метал
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Текстилна покуќнина
Dot Bullet
Dot Bullet
 
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Пијалаци    
           

Храната на населението во Скопје

Скопјаните се грижеле за исхраната, водејќи сметка за своето здравје според  своите финансиски можности.

Правилната исхрана не била значајна само од аспект на физиолошките потреби, туку истовремено претставувала и значаен економски проблем.

Исхраната ги опфаќале сите продукти од растително и животинско потекло што се одликуваат со висока содржина на хранливи материи.

Скопската околина ги задоволувала потребите за исхрана на скопјани. Храната од растително и животинско потекло во Скопје била носена и во зимскиот и во летниот период. Поимотните граѓани можеле да си дозволат увозна храна од неколку деликатесни продавници во градот, меѓутоа, најголем број од скопските семејства биле сиромашни и се хранеле со домашни прехранбени производи. Бавчите во околината на Скопје го снабдувале градот со  марула, домати, овошје  и др. Овие производи биле продавани на скопските пазари. [1]

Една третина од целокупното население на Скопје можела да си овозможи здрава храна, додека останатиот дел од населението живеел скромно. Народот има посебна филозофија за исхраната.  Се вели: “Од што си сит, од тоа и си дебел” или “Стомакот нема прозорци”. [2]   Овие народни изреки го одразуваат односот на народот кон храната.  Не се обрнувало внимание на нејзиниот квалитет, туку на нејзиниот квантитет. Меѓутоа, за време на празници се јадело многу богато. Зиме се употребувале  пастрма, сланина, кашкавал, сирење и др. Во зимскиот период се трошела целата храна. Останувале мали количини  грав, компир, кромид и лук за пролетниот период. Во овој период биле најголемите постови и населението се хранело со преостанатата посна храна. За време на постите Црквата ја  пропишувала  исхраната.  Се јадел грав со коприва без зејтин, полжави кои се вареле во големи котли на оган во двор. Од врелата вода полжавите ги ваделе со игла за плетење  и ги готвеле со ориз, каши или ги пржеле. [3]

Според воспоставените традиции и обичаи, православното население правело разлика помеѓу мастите на топлокрвните животни и мастите на ладнокрвните животни како и растителните масти. [4]

За мрсни јадења се сметале месото и мастите од топлокрвните животни, јајцата и млекото. Посни јадења, според црковните прописи, биле мастите на ладнокрвните животни. Затоа, православното население за време на постот во исхраната користело многу масло и риба. Во пролетниот период, за време на најтешките полски работи, исхраната се состоела од кисело млеко, сирење, урда, кашкавал и масло.


 

[1] Тодор Стефанов, “Бавчите го хранеа Скопје”, “Нова Македонија”, 19 и 20 март 1994, 12.

[2] Радмила Ивановић,”Исхрана сељака у пролеће, “Скопски Гласник”, бр. 505 од 2.5.1938 , 2.

[3] Марица Павловска Димишкова, сеќавања, теренски истражувања во 1996 год.

[4] Исто,