topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Divider
Arrow Bullet Arrow Bullet Arrow Bullet
Divider Divider Divider
Dot Bullet
Покуќнина од дрво
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Покуќнина од метал
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Текстилна покуќнина
Dot Bullet
Dot Bullet
 
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Пијалаци    
           

Овошје

Овошјето, односно зрелите месести и сочни плодови од разни видови овошки,   било мошне застапено во исхраната, особено во свежа состојба. Хранливоста на овошјето е поголема од хранливоста на зеленчукот. Скопската околина секогаш изобилувала со разновидно овошје: јаболки, круши, оскоруши, дињи, лубеници, дуњи, сливи, праски, кајсии, цреши, јагоди, малини, капини, грозје, рибизли, како и ореви, лешници, бадеми и костени.

Освен тоа, скопските трговци се грижеле на скопските пазари да биде присутно и јужното овошје (лимони, портокали, мандарини, калинки, ананас, грејпфрут, киви и сл.).

Треба посебно да го издвоиме грозјето кое  успевало на скопските простори и се употребувало во зависност од сортата, како трпезно грозје и за производство на миризливи, односно десертни вина (бели и црни), кисело грозје за приготвување на слатко, џемови, мармалади итн. Овошјето се конзервирало за в зима и тоа со сушење или пак правење сокови.

Вообичаена пракса на скопските домаќинки било и правењето  разни видови слатка - речел од тикви, грозје, варено и ставено во вино и шеќер, со црни сливи и ореви. Се правел и ошав - компот од црни сливи. [1]


 

[1] Олга Стојанова, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.