topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Divider
Arrow Bullet Arrow Bullet Arrow Bullet
Divider Divider Divider
Dot Bullet
Покуќнина од дрво
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Покуќнина од метал
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Dot Bullet
Текстилна покуќнина
Dot Bullet
Dot Bullet
 
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Dot Bullet
   
Dot Bullet
Пијалаци    
           

Зачини

Зачините се употребувале во исхраната за збогатување на вкусот и аромата. Најупотребувани зачини биле црниот, белиот и црвениот пипер, синапот, морско (мускатно) оревче, ванилата, анасонот, кимот, каранфилчињата, шафранот, ловорот, мајоранот, циметот, готварската сол итн.

Зачините одамна претставувале значајна стока во меѓународната трговија, особено оние од  тропските и суптропските предели во светот.

Речиси сите скопски трговци од 19 век  покрај другата трговска стока увезувале и зачини.

Македонија не била само увозник и потрошувач на разни зачини, туку ширум светот била позната и како производител на црвен пипер. Во Македонија постојат погодни услови за поголемо производство на некои скапи медитерански  зачини.

Речиси секое скопско домаќинство во минатото за свои потреби правело оцет од домашно вино. [1] Место киселина,  во храната се ставале сливи. Зелените патлиџани ги киснеле во оцет. Кога ќе стасале ги сечеле и посолувале, ги сушеле и ги ставале во разни јадења - грав, ориз и др. [2]

Во куќата на Борис Станковски се поставувале две софри од кои едната била наменета  за возрасните, а другата за децата.

Во студените зимски денови “се пивнувало” топла ракија со прегорен шеќер или топло вино. Виното се пиело од  бардаче со “цуцулки “ од четири страни и тоа сите присутни по ред. За време на постите, целата фамилија постела, а мрсна храна и  леб од бело брашно се јадело само за време на празниците. [3]


 

[1] Љубомир Цветков, “Познавање на стоката со наука за  исхраната”, Битола 1991, 185.

[2] Марица Павловска Димишкова,сеќавања, теренски истражувања во 1996 год.

[3] Борис Станковски, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.