topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Обичаи при раѓање

Обичаите за време на бременоста биле со низа забрани и верувања . Бремената жена не смеела да оди кај мртовец, освен ако не починал некој многу близок и откако ќе врзе црвен конец на раката. Не смеела да краде плодови од овошје со верување дека ќе се појави белег во форма на украдениот плод на кожата на бебето. Се породувале со  помош на бабици, а една од најпознатите школувани бабици во Скопје била бабицата Паичка. Таа породувала само во поимотните семејства бидејќи наплатувала голема сума.

Новороденчето го повивале цело, со појас, со стегање на рацете и нозете “за да му бидат прави”. На третата вечер кај бебето доаѓале  кумот и кумата која носела сутлијаш и погача, а домашните приготвувале вечера на која покрај кумовите присуствувале и најблиските роднини.

До 40 дена, бебето не се изнесувало надвор, а  леунката се заштитувала од “нави” со тоа што не излегувала надвор. Пелените се собирале пред зајдисонце за да не ги фатат лоши сили.

Детето се крштевало во црква, а по крштевката оделе дома на ручек, кога на кумот му се давал бовчалок (кошула, чорапи и шамивче). За тоа време бебето било легнато во колевка и секој гостин на ручекот го дарувал. Водата од крштевката се фрлала во реката Вардар или во друга вода “за да не се гази”.

Ако бебето имало проблеми при вадењето на запчињата, се правел еден стар обред  кога се варела пченица, се ставала во чинија  на главата на бебето и дечиња грабале од неа. [1]

 

41.7 Голо бебе на крзно во 1928 год., МГС

 

41.8 Ганка Цветановска, леунка, со сопругот Стефан и новороденчето, МГС инв. бр. 4561

 

41.9 Крсто Ставриќ со своето дете, МГС

 


 

[1] Пандора Шетловска, сеќавања, теренски истражувања во 1995 год.