topimage
HomePage Header Header
Image_t3
Left BG
Divider
Arrow Bullet

Почеток

Divider
Arrow Bullet

Содржина

Divider
Arrow Bullet

Вовед

Divider
Arrow Bullet

Краток историјат на градот Скопје

Divider
Arrow Bullet Население
Divider
Arrow Bullet
Скопски маала
Divider
Arrow Bullet Регулационен план
Divider
Arrow Bullet Улиците во градот
Divider
Arrow Bullet Градежна активност
Divider
Arrow Bullet Водовод
Divider
Arrow Bullet Јавни бањи и амами
Divider
Arrow Bullet Јавна хигиена
Divider
Arrow Bullet Јавна канализација
Divider
Arrow Bullet
Електрификација
Divider
Arrow Bullet Сообраќај
Divider
Arrow Bullet Пошта
Divider
Arrow Bullet

Скопската чаршија и занетчиство

Divider
Arrow Bullet Трговија и трг. врски
Divider
Arrow Bullet Банкарство
Divider
Arrow Bullet Индустрија
Divider
Arrow Bullet Хотелиерство
Divider
Arrow Bullet
Јавна безбедност
Divider
Arrow Bullet Социјални прилики
Divider
Arrow Bullet Здравство и хигиена
Divider
Arrow Bullet Ветеринарна служба
Divider
Arrow Bullet Паркови и зеленила
Divider
Arrow Bullet Театар
Divider
Arrow Bullet Скопски кина
Divider
Arrow Bullet Корзото и прошетки
Divider
Arrow Bullet
Кафеани
Divider
Arrow Bullet Плажи
Divider
Arrow Bullet Излетнички места
Divider
Arrow Bullet Цркви и црк. живот
Divider
Arrow Bullet Градски гробишта
Divider
Arrow Bullet Просветни прилики
Divider
Arrow Bullet Научни друштва
Divider
Arrow Bullet
Музеи
Divider
Arrow Bullet Културно-уметнички живот
Divider
Arrow Bullet Спортски живот
Divider
Arrow Bullet Односи во семејство
Divider
Arrow Bullet Материјална култура
Divider
Arrow Bullet
Духовна култура
Divider
Arrow Bullet Заклучок
Divider
Arrow Bullet Извори
Divider
Arrow Bullet

Подарени етнолошки предмети од старите скопски фамилии за Музеј на град Скопје

Divider
Arrow Bullet
Divider
   

Обичаи при умирачка

Мртовецот се бришел со влажна крпа и се облекувал во понова облека. Во куќата сите огледала се покривале со крпи и така останувале цела ноќ.  Погребната опрема во побогатите семејства се купувала, а во посиромашните, самите роднини го правеле сандакот од штици.

На погребот се раздавала пченица, а потоа најблиските на починатиот се враќале дома на ручек.

Се жалело со црна облека која се носела обично  2-3 години.

Христијанските гробови биле исти. Гробот се оградувал со бетонска ограда, а врз неа се ставала камена плоча и крст. Сите кои имале близок починат го одбележувале Духов ден. Тогаш оделе на гробишта од вечер, на гробот ределе листови од орев и потоа врз него ставале јадења. На Духов ден обично се носело сутлијаш, пита и млечник (сукана кора врз која се става смеса од еден кг млеко, брашно, ванила, јајца, и се пече). [1]

 

41.17 Тажење за мртовец, МГС

 

41.18 Закопнина на Коце Мишев, дедо на Миодраг Хаџи Ристиќ, МГС инв. бр. 4802

 

41.19 Носење на мртовец во црква, МГС


 

[1] Пандора Шетловска, сеќавања, тернски истражувања во 1995 год.